ଡ. ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ

ମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭା.ପ୍ର.ସେ.

କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର

ଡ. ସୌରଭ ଗର୍ଗ, ଭା.ପ୍ର.ସେ.

ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ

ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନୀତି ୨୦୧୩

English  |   Odia


  »  Essential Commodity
 
 
  »  Pesticide Act
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  »  Seeds Act
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  »  Fertilizer Act
 
 
 
 
 
 
  »  Others