DEPARTMENTAL FARMS
Revenue District Sl.No. Name of the farm Geographical CULTIVABLE AREA  Area under Paddy Irrigation Potential Year of
Area  High Land Medium Land Low Land Total Orchard  Land Kharif Rabi Total Estt.
Experimental Seed Farms(Small Farms)-Operative
Balasore 1 Baharda 17.33 4.87 7.4 2.13 14.4 0.3 14.1 6 4 10 1959
2 Balia 16.05 6.6 3.84 2 12.44 12.44 13.5 11.5 25 1916
3 Sheragarh 18.96 2.2 9 3.3 14.5 0.2 14.5 14 2 16 1958
Bhadrak 4 Agarpada 18.324 1.8 7.47 5.73 15 15 8 4 12 1958-59
5 Bhadrak 6.77 0.7 5 5.7 0.08 5.7 0 1942
6 Dhamnagar 16.71 2.04 8.8 3.44 14.28 13.18 3 1.5 4.5 1958
Bolangir 7 R.E. Farm  36.45 1.4 4 15 20.4 19 19 19 1938
8 Mudghat 21.978 8.5 5.73 1.77 16 14.02 0 1962
Sonepur 9 Rampur 9.555 4.2 1.78 1.82 7.8 7.8 7.5 4 11.5 1957-58
10 Biramaharajpur 18.89 10 7 17 17 0 1956-57
Cuttack 11 Athagarh 11.08 1.62 6.76 8.38 6.38 4 1 5 1948
12 Banki 17.75 5.616 5.594 1.7 12.91 0.04 7.084 7 2.5 9.5 1959
Jagatsinghpur 13 Kujanga 13.356 4.864 2 3.06 9.924 3.924 5.06 1.5 1.25 2.75 1928
Dhenkanal 14 Damasala 38.46 6.4 25 3.97 35.37 35.37 35 35 1957-58
15 Gondia 14.75 0.9 6 3 9.9 9.9 3 2 5 1958-59
16 Mahisapat 10.79 2.57 2.57 2.57 0 1955
Angul 17 Gatikrushnapur 23.98 1 9 2 12 2.04 11 6 6 1958
18 Pallahara 12.45 0.5 3.8 5.6 9.9 9.9 2 2 1962-63
Ganjam 19 Bhanjanagar 9.156 1 5.5 6.5 6.2 0 1942
20 Golanthara 16.264 4.92 1.735 8.78 15.435 0.6 11.656 1.3 1.3 1958
21 Jagannathprasad 10.22 0.333 3.767 3.328 7.428 7.428 0 1957-58
22 Rangeilunda 8.51 3.12 1.33 1.85 6.3 1.7 2.05 0 1954-55
Nuapada 23 Khariar 20.692 8.49 8.424 16.914 11 2 1 3 1960-61
Keonjhar 24 Bhagamunda 21.93 11.1 9.2 20.3 0.8 11 1 1 1962-63
25 Gohira 12.26 1 5.68 2.32 9 9 2 2 1962-63
26 Keonjhargarh 19.82 5.66 4.97 10.63 0.13 10.5 0 1958-59
27 Sangam 21.12 6.33 4.72 5.21 16.26 0.8 11.26 2 2 1957-58
Koraput 28 Boriguma 21.303 4.534 8.99 4.4 17.924 0.744 16.78 1.6 1.6 1942-43
29 Kotpad 41.549 5.79 18.908 1.722 26.42 0.808 25.61 10 10 1955
30 Narayanpatna 16.188 4.777 5.02 4.451 14.248 11.8 0 1959
Malkangiri 31 Mathili 14.205 3.207 2.854 5.139 11.2 8.92 0 1964
Nawarangpur 32 Dabugaon 25.588 7.104 8.708 3.945 19.757 0.92 16.8 17 17 1948
Rayagada 33 Narayanpur 14.632 5.296 3.66 3.84 12.796 1.74 9.4 9 9 1959-60
Mayurbhanj 34 Boisinga 15.08 2.72 7.07 0.66 10.45 10.25 8 8 1964
35 Dalki 17.029 5.35 5.31 2.74 13.4 1.02 13.4 0 1957-58
36 Dhanapanna 19.15 6.16 8.51 1.43 16.1 16.1 1 1 1958
37 Sandeuli 18.17 2.29 8.34 1.94 12.57 1.19 10.4 2 2 1957-58
Phulbani 38 Phulbani 26.304 3.258 4 7.258 0.56 4 5.4 2 7.4 1948-49
39 Sarangagada 12.343 4.782 4.882 0.346 10.01 5 3.9 0.1 4 1958-59
Puri 40 Olansa/ Pipili 20.74 2.24 5.4 9.66 17.3 0.12 17 12 9 21 1959-60
41 Sakhigopal 9.92 0.33 4 4.33 1.8 4 4 4 8 1953
Nayagarh 42 Daspalla 15.84 2.55 2.35 8.3 13.2 12.9 10 6 16 1959-60
43 Nayagarh 15.961 0.7 5 1.68 7.38 5.78 5 5 1943
Khurda 44 Khurda 13.02 1.69 2.23 5.92 9.84 0.26 9.5 1.5 1.5 1919
Samablpur 45 Lamal 24.73 5.1 10 4.5 19.6 0.4 18.4 11 11 22 1957-58
Bargarh 46 Chakuli 22.258 17.738 0.48 18.218 18.218 17 17 34 1956-57
Sundargarh 47 Bargaon 16.8 3.54 9.66 13.2 12.2 1.5 1.5 1947-48
48 Rajgangpur 25.89 4.45 5.87 3.68 14 11 4 2 6 1963-64
49 Sundargarh 20.016 4.5 9.16 1.34 15 15 5 1.5 6.5 1950-51
Total(Operative)Small Farms 890.321 168.871 316.35 166.221 651.442 20.176 572.556 266.7 87.35 354.05
Small Farms-Defunct 0
Jagatsinghpur 1 Poonang  4.8 3.4 3.4 0 1982
Ganjam 2 Keshpur  11.492 3.4 3.4 0 1984-85
Bolangir 3 Desil 14.455 4.29 5.91 10.2 9.6 0 1957-58
Koraput 4 Boipariguda 32.375 20.914 2.296 23.21 9.6 1.316 0 1964
5 Dumuriput 11.559 7.84 1.1 8.94 2.3 1.1 0 1959
Total(Defunct)Small Farms 74.681 36.444 9.306 3.4 49.15 11.9 12.016 0 0 0
Sub Total 54 (Small Farms) 965.002 205.315 325.656 169.621 700.592 32.076 584.572 266.7 87.35 354.05
Experimental Seed Farms(Large Farms) 0
Jajpur 1 Sukinda  230 13.322 119.96 39.6 172.882 140 4 4 1948
Ganjam 2 Dhanei  42.22 5.9 21.94 2.97 30.81 0.4 25.484 20 20 1965
Koraput 3 Similiguda  352.587 129.46 24.27 10.36 164.09 41.77 42 15 15 1963-64
Nawarangpur 4 Umerkote  201.18 126.164 18.5 13.5 158.164 27.72 34.88 20 5 25 1959
Boudh 5 Paljhar  157.456 5 35 10 50 2 45 30 5 35 1942-43
Khurda 6 Deras*   29.464 25.724 25.724 3.74 12 0 1951-52
Bargarh 7 Lachida  97.136 38.727 24.359 7.324 70.41 2.91 39.47 52 40 92 1964
Sundargarh 8 Kuliposh  116.144 33.316 64.184 97.5 91.664 64 12 76 1958-59
Sub Total 8 (Large Farms) 1226.187 351.889 333.937 83.754 769.58 78.54 430.498 190 77 267
G.Total 62 2191.189 557.204 659.593 253.375 1470.172 110.616 1015.07 456.7 164.35 621.05
×